Екип

 

Eкипът на кантората се състои от млади и енергични професионалисти, заредени с амбиция за успешно реализиране на дейността ни, отношение към работата и хората. 

 

ЧСИ Николета Кавакова

ЧСИ Николета Кавакова е завършила английска паралелка в ГПЧЕ „Проф.д-р Асен Златаров“ град Хасково и с отличие Юридическия факултет на Софийски Университет „ Св. Климент Охридски“. Предстои й дипломиране по специалността Търговско право и Обезпечения в London University (Queen Mary & UCL) (топ пет на правните факултети в Европа). Има множество специализации в България и чужбина. Трудовият й опит е свързан изцяло с работа във финансови институции, като почти 10 години е работила като банков юрист в корпоративните отдели на водещи търговски банки. Притежава значителен опит в несъстоятелността и изпълнителното производство вкл. изключително богат и разнообразен опит с изпълнение по Закона за особените залози във всичките му проявни форми, както и изпълнение по Закона за договорите за финансово обезпечение. Владее отлично английски език ( вкл. притежава CAE, ILEC).

 

ПЧСИ Петко Манчев 

ПЧСИ Петко Манчев завършва средно образование в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Карнобат, специалност „информатика и английски език“ и с отличие Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Право“, образователно-квалификационна степен „Магистър“. Професионалният му опит е свързан предимно с работа в областта на съдебното изпълнение, като последователно, в периода 2010 г. - 2011 г., е юрисконсулт, а в последствие, в периода  2011 г. - 2014 г. - помощник-частен съдебен изпълнител в кантора на Частен съдебен изпълнител в Пловдив. Професионалният му стаж включва и опит като старши юрисконсулт в „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД и старши юрисконсулт в кантора на Частен съдебен изпълнител в София.  От месец януари 2016 г. е помощник - частен съдебен изпълнител при Частен съдебен изпълнител Николета Кавакова, рег. № 929, ОС – Хасково. ПЧСИ Петко Манчев познава в детайли дейността на съдебния изпълнител и е доказан  професионалист в областта. Владее английски език.