За нас

За Кантората

Кантората на частен съдебен изпълнител Николета Кавакова отваря врати през месец Декември 2015 година и е единствената нова кантора в района на Хасковски окръжен съд след последния конкурс. Кантората извършва пълен по обхват действия по принудително изпълнение по ГПК, ЗОЗ, АПК, ДОПК, ТЗ. Кантората е позиционирана в идеалния център на град Хасково, непосредствено до сградата на Община Хасково. Офисът се намира в модерна и красива сграда, разположен на три етажа и подземен архив, които заемат обща площ от около 360 кв.м. За нуждите на дейността са осигурени служебни автомобили, складови площи и паркинги за съхранение на описани и иззети движими вещи и МПС на длъжниците, както и съдействието на ключари и вещи лица.

За принципите в работата ни

Професионализъм - вярваме, че професионализмът включва знания, опит, дисциплина и усърдие. Непрекъснато се усъвършенстваме в интерес на по-доброто съдебно изпълнение, подобряване и издигане имиджа на професията и най-вече за задоволяване на интерсите на клиентите Комуникация - една от основните ни задачи е да Ви държим непрекъснато информирани Отношение - вярваме, че свободното и ефективно общуване, както с взискатели, така и с длъжници, допринася значително за успешния изход на изпълнителното дело Удовлетвореност на взискателя - нашата крайна цел е да изградим дългосрочни партньорски отношения с взискателите, затова правим всичко, което законът позволява, за да получите това, което Ви се дължи Конфиденциалност, точност и лоялност - считаме тези качества за ключови в работния процес и ще се придържаме стрикто към тях Контрол и организация на работния процес за постигане на по-висока ефективност и събираемост. Добрата организация води и до ниски разходи в производството Експедитивност и гъвкавост - считаме, че изпълнението е успешно, когато е проведено законосъобразно и в най-кратки срокове, когато са приложени всички допустими начини за осъществяване на крайната цел на изпълнителното производство - удовлетворяване на притезанието

За Предимствата

Визията на Кантората на ЧСИ Николета Кавакова е да бъде надежден партньор за своите клиенти. Най-важното за нас е всеки наш взискател да е сигурен, че без значение на размера на неговото вземане, ние сме направили всичко законово възможно, за да защитим неговия интерес и да му спестим излишни разходи и време. Предлагаме Ви комплексно обслужване, съобразено с основните принципи на изпълнителния процес и крайната ни цел - да удовлетворим цялото ви дължимо вземане. Кантората на ЧСИ Николета Кавакова е лидер в предоставянето на електронни услуги. Тя единствената в Хасковски окръг, в която се работи със специализиран софтуер за частни съдебни изпълнители “Енфорсър“. Използването на специализирания софтуер “Енфорсър“ дава възможност за висока степен на автоматизация на деловодния процес и ограничаване до минимум на човешките грешки в работата. Всички изготвени и получени книжа се сканират и са достъпни за взискателите в електронно дело, като така се получава пълна информация за всички извършени действия, постъпили суми за разпределения. За всички клиенти е осигурен безплатен дистанционен достъп до пълната информация по делата вкл. преглед на всички входящи и изходящи документи по делото.

За съвместната ни работа заедно

Нашата цел е да осигурим възможно най-бързото, ефективно и същевременно законно изпълнение на всеки един съдебен акт. Познаваме отлично законодателството и съдебната практика и успяваме да намерим упование в закона, но никога оправдание в него - за да не извършим определена работа или да не поемем отговорност за решенията и действията си. Кантората на ЧСИ Николета Кавакова има нужния капацитет да работи по много дела, като на всяко изпълнително дело се отделя нужното време и внимание. За нас, успешната кантора се измерва с качеството на работата си, с възможността в кратки срокове да се поемат големи обеми от работа, с вниманието и ангажираността, които се влагат във всяко едно дело и казус. Водени от амбицията да се докажем и да бъдем възможно най-полезни, търсени и успешни, сме уверени, че ще бъдем една от най-модерните и ефективни кантори в бранша. Поемаме отговорност да защитим доверието Ви!